Info Panel
You are here:   Home  /  Blog  /  Binnenkort de vierde aflevering: De Strijd om de Vrijheid

Binnenkort de vierde aflevering: De Strijd om de Vrijheid

De vierde aflevering van documentairereeks De Strijd van Maassluis komt er aan. Deze is geheel gewijd aan de Tweede Wereldoorlog in de stad. Hoofdonderwerpen zijn De Geuzen, het fluitincident, het bombardement en de bevrijding. De nieuwe aflevering krijgt de titel: De Strijd om de Vrijheid.

Een jaar na de bevrijding van Maassluis, in 1946, schreef de toenmalige burgemeester van de stad, Pieter Abraham Schwartz in het boek Maassluis tijdens de oorlogsjaren en na de bevrijding van S. Blom het volgende:

“De oorlogsjaren zijn aan Maassluis niet zoo maar voorbijgegaan. Menigeen is gevallen als slachtoffer van de terreur des overweldigers. Velen, die ter zeevaart gingen, zijn om het leven gekomen in dienst onzer bondgenooten.

Scheepsrampen, deportaties, gevangennemingen waren dan ook aan de orde van den dag. Het eene wee volgde het andere op. Weinig plaatsen in ons vaderland zullen dan ook naar verhouding zooveel slachtoffers tellen als Maassluis

Daarbij stond Maassluis bij den bezetter niet in goeden reuk. Men beschouwde het als een haard van verzet.

Aanstelling van een Regeeringscommissaris – een maatregel, die slechts in enkele andere steden werd toegepast – achtte men noodig om de bevolking tot rede te brengen en te temmen. Zoo stond Maassluis al spoedig bekend als het opstandige stadje aan de Maas.”

Heb je nog tips voor de aflevering? Mail ze gerust naar bas@booister.nl

Foto: Historische Vereniging Maassluis

  2016  /  Blog  /  Last Updated november 23, 2016 by Bas Booister  /